Com a part del nou pla de contingència per infeccions per CORONAVIRUS hem fet modificacions substancials al centre i consultoris del departament, i vos vull tindre informats dels que ens afecten directament per demanar-vos de nou difussió entre la població:

– S’han cancelat analítiques NO urgents. S’avisarà a cada pacient. Les analítiques de SINTROM continuaràn sense canvis.

– Les consultes presencials amb metge i infermera s’han reconvertit a consultes TELEFONIQUES. En funció del motiu de consulta que el pacient explique al professional sanitari, esta derivarà amb una resolució telefònica, una cita presencial o es postposarà si no és prioritari.

– A les consultes de pediatria s’aplica lo anterior també.

– Els consultoris s’han reagrupat d’aquesta manera:

FRANCISCO CORNEJO: CS ORBA de 8-15h

MARIA SIVERA: CS ORBA 8-15h

JOSE BATALLER: CS ORBA de 8-15h

BELEN ECHAGÜE: CS ORBA 8-15h

RAFA DIAZ: CA CAMPELL de 8-15h

ROSA BALLESTER (SUSTITUTO): CA CAMPELL 8-15h

JAUME ALMENDRO: CA PARCENT 8-15h

PATRICIA SENDRA: CA PARCENT 8-15h

JOSE ALFONSO: CA BENIGEMBLA 8-15h

MANOLO PEREZ: CA  BENIGEMBLA 8-15h

CARLOS MULET: CA BENIMELI 8-15h

FERNANDO PERELLÓ: CA BENIMELI 8-15h

JOSE MIGUEL ALENTADO: CS ORBA 8-15h

MARIA SIVERA: CS ORBA 8-15h

Pese a lo anterior les consultes de consultoris auxiliars també seràn telefòniques. No teniu que remitir al pacient de manera física al consultori, sino indicar que sol.liciten consulta TELEFONICA i els sanitaris contactaràn amb ells.

– En general les recomanacions a la població no han canviat: és fonamental que es cumplixca l’ordre de confinament domiciliari, els desplaçaments a centres sanitaris només deuen fer-se després de una consulta telefònica si se considera oportú.