INFORMACIÓ CONSULTORES MEDICS

INFORMACIÓ CONSULTORES MEDICS

Com a part del nou pla de contingència per infeccions per CORONAVIRUS hem fet modificacions substancials al centre i consultoris del departament, i vos vull tindre informats dels que ens afecten directament per demanar-vos de nou difussió entre la població: –...