Com a part del nou pla de contingència per infeccions per CORONAVIRUS hem fet modificacions substancials al centre i consultoris del departament, i vos vull tindre informats dels que ens afecten directament per demanar-vos de nou difussió entre la població:

– S’han cancelat analítiques NO urgents. S’avisarà a cada pacient. Les analítiques de SINTROM continuaràn sense canvis.

– Les consultes presencials amb metge i infermera s’han reconvertit a consultes TELEFONIQUES. En funció del motiu de consulta que el pacient explique al professional sanitari, esta derivarà amb una resolució telefònica, una cita presencial o es postposarà si no és prioritari.

– A les consultes de pediatria s’aplica lo anterior també.

– Els consultoris s’han reagrupat d’aquesta manera:

FRANCISCO CORNEJO: CS ORBA de 8-15h

MARIA SIVERA: CS ORBA 8-15h

JOSE BATALLER: CS ORBA de 8-15h

BELEN ECHAGÜE: CS ORBA 8-15h

RAFA DIAZ: CA CAMPELL de 8-15h

ROSA BALLESTER (SUSTITUTO): CA CAMPELL 8-15h

JAUME ALMENDRO: CA PARCENT 8-15h

PATRICIA SENDRA: CA PARCENT 8-15h

JOSE ALFONSO: CA BENIGEMBLA 8-15h

MANOLO PEREZ: CA  BENIGEMBLA 8-15h

CARLOS MULET: CA BENIMELI 8-15h

FERNANDO PERELLÓ: CA BENIMELI 8-15h

JOSE MIGUEL ALENTADO: CS ORBA 8-15h

MARIA SIVERA: CS ORBA 8-15h

Pese a lo anterior les consultes de consultoris auxiliars també seràn telefòniques. No teniu que remitir al pacient de manera física al consultori, sino indicar que sol.liciten consulta TELEFONICA i els sanitaris contactaràn amb ells.

– En general les recomanacions a la població no han canviat: és fonamental que es cumplixca l’ordre de confinament domiciliari, els desplaçaments a centres sanitaris només deuen fer-se després de una consulta telefònica si se considera oportú.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar
Redimensionar imagen
Contraste